حمل و نقل :

بسته های خریداری شده توسط شما از طریق همکاری با شرکت واسط پستی فروتل انجام خواهد شد و در صورت انتخاب روش پستی پیشتاز ظرف مدت 2 تا 3 روز کاری به دست شما عزیزان خواهد رسید.

 


تولیدکننده ها