دستگاه پشه کش همراه با مایع دستگاه بزرگنمایی

دستگاه پشه کش همراه با مایع دستگاه

دستگاه حشره کش برقی همراه با مایع  میباشد که حشره یا پشه و یا مگس به محض نزدیک شدن به آن از بین می روند.

جزییات بیشتر

دستگاه حشره کش برقی همراه با مایع  میباشد که حشره یا پشه و یا مگس به محض نزدیک شدن به آن از بین می روند.

هنوز نظری ارسال نشده است.

مرور خود را بنویسید

دستگاه پشه کش همراه با مایع دستگاه

دستگاه پشه کش همراه با مایع دستگاه

دستگاه حشره کش برقی همراه با مایع  میباشد که حشره یا پشه و یا مگس به محض نزدیک شدن به آن از بین می روند.

مرور خود را بنویسید

تولیدکننده ها

محصولات بازدید شده