توپ بدمینتون جورکس 6 تایی بزرگنمایی

توپ بدمینتون جورکس 6 تایی

 توپ بدمینتون جورکس که در این بسته 6 عدد توپ بدمینتون قرار دارد.

جزییات بیشتر

 توپ بدمینتون جورکس که در این بسته 6 عدد توپ بدمینتون قرار دارد. توپ بدمینتون ممکن است از مواد طبیعی یا مصنوعی ساخته شود. پایه توپ از جنس چوب پنبه به قطر 2.5 الی 3.75 سلنتیمتر می‎باشد که یک لایه چرمی آن را می‎پوشاند و 14 الی 16 پرک به طول 6.25 الی 7 سانتیمتر درون پایه محکم می‎گردد. بطوریکه قطر فوقانی پرها 5.8 سانتیمتر می‎باشد. وزن توپ با توجه به شرایط جوی محل بازی بین 4.74 تا 5.5 گرم متغیر است.


راکت‎های بازی بدمینتون در سه نوع سبک، متوسط و سنگین ساخته می‎شود که بوسیله رشته‎های باریک مشبک به قاب کشیده می‎شود. سطح تماس باید مسطح و عاری از هر گونه شیب اضافی یا برجستگی باشد. چگونگی گذاشتن زه‎ها از یکدیگر باید یکنواخت بوده و محکمی آن در قسمت‎های مختلف راکت مساوی باشد. قاب راکت به انضمام دسته آن نباید بیش از 68 سانتیمتر و عرض آن نیز باید بیشتر از 23 سانتیمتر باشد. همچنین طول سر راکت نباید از 29 سانتیمتر بیشتر باشد.

هنوز نظری ارسال نشده است.

مرور خود را بنویسید

توپ بدمینتون جورکس 6 تایی

توپ بدمینتون جورکس 6 تایی

 توپ بدمینتون جورکس که در این بسته 6 عدد توپ بدمینتون قرار دارد.

مرور خود را بنویسید

تولیدکننده ها

محصولات بازدید شده