توپ پینگ پنگ 2 ستاره DHS بزرگنمایی

توپ پینگ پنگ 2 ستاره DHS

 توپ پینگ پنگ 2 ستاره DHS ، شش توپ در این بسته قرار دارد.

جزییات بیشتر

 -انتخاب نیم کره هایی با دقت بالا به دلیل تاثیر آنها در وزن و ضخامت
-کنترل شده برای بدون درز بودن توپ
-کنترل و انتخاب توپهایی با قطر استاندارد و همچنین کنترل کروی بودن آنها
-انتخاب توپهایی با وزن استاندارد
-3بار کنترل شده برای سالم بودن و کروی بودن توپ
-کنترل و تست میزان پرش توپها

هنوز نظری ارسال نشده است.

مرور خود را بنویسید

توپ پینگ پنگ 2 ستاره DHS

توپ پینگ پنگ 2 ستاره DHS

 توپ پینگ پنگ 2 ستاره DHS ، شش توپ در این بسته قرار دارد.

مرور خود را بنویسید

تولیدکننده ها

محصولات بازدید شده