کرنومتر تک زمانه جورکس کد 2-4610 بزرگنمایی

کرنومتر تک زمانه جورکس کد 2-4610

 مناسب برای ورزشکاران ، ثبت رکورد در شتاب صفر تا صد و دوندگی و شنا و ...

جزییات بیشتر

 مناسب برای ورزشکاران ، ثبت رکورد در شتاب صفر تا صد و دوندگی و شنا و ...
برای دبیران ورزش و مربیان و ...
نشانگر ساعت ، زمان سنج ، تاریخ
کرنومتر 5 صفره

هنوز نظری ارسال نشده است.

مرور خود را بنویسید

کرنومتر تک زمانه جورکس کد 2-4610

کرنومتر تک زمانه جورکس کد 2-4610

 مناسب برای ورزشکاران ، ثبت رکورد در شتاب صفر تا صد و دوندگی و شنا و ...

مرور خود را بنویسید

تولیدکننده ها

محصولات بازدید شده